Disclaimer

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is de NBA aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.